Słońsk

Zakład Produkcyjny w SłońskuW 2010 roku uruchomiono zakład produkcyjny granulatu energetycznego w Słońsku. Lokalizacja zakładu oraz zastosowanie nowoczesnej technologii sprawiło, że z roku na rok wydajność zakładu stale się zwiększała. Obecnie wynosi ona ok. 45 000 ton peletu na rok.

W 2016 roku Spółka planuje rozbudowę zakładu o halę z nowoczesną linią pakującą. Rozwiązanie – innowacyjne w skali kraju- pozwoli spółce zwiększyć wolumen sprzedaży i poszerzyć swoją ofertę o konfekcjonowany wyrób gotowy.