Przedmiot działalności

Przedmiot działalności


Głównym przedmiotem prowadzonej działalności Spółki Lootor Spółka z o.o. jest produkcja peletu (materiału opałowego) ze słomy i siana  (16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania).

Lootor Sp. z o.o. prowadzi podstawową działalność przemysłową na podstawie posiadanych wszystkich wymaganych prawem pozwoleń sektorowych. Działalność odbywa się zgodnie z warunkami wydanych pozwoleń.

Lootor Sp. z o.o. posiada zorientowaną na rozwój, wykwalifikowaną załogę. Wprowadzane zmiany w poziomie i strukturze zatrudnienia to rezultat przyjętej strategii personalnej, której celem jest wprowadzenie nowych standardów wydajności pracy oraz ciągłe dostosowywanie Spółki do konkurencyjnego rynku.