Działalność w 2014 roku

Jak działamySurowiec zakupywany do produkcji peletu, dostarczany jest przez przedsiębiorców rolnych i rolników indywidualnych. W 2014 roku Spółka kontynuowała politykę elastycznej współpracy z dostawcami surowca, w dużej mierze aktywnie współuczestnicząc w procesie pozyskania surowca do produkcji, dzięki wykorzystaniu posiadanego sprzętu rolniczego i transportowego.

W 2014 roku położono również duży nacisk na zbudowanie bazy solidnych i wiarygodnych dostawców biomasy drzewnej do dalszej odsprzedaży do odbiorców Spółki.

Pomimo faktu, że w 2014 gospodarka narodowa pozostawała w fazie pogłębiającego się spowolnienia gospodarczego, Spółka  odnotowała wzrost skali działalności, czego przejawem był wzrost obrotów i zysków.
Mimo niestabilnego  rynku energetycznego w Polsce,   braku spójnych przepisów oraz sprzecznych sygnałów dotyczących przyszłości rynku energetycznego, dochodzących z Ministerstwa Skarbu i Ministerstwa Gospodarki Spółka nie zaprzestała produkcji i sprzedaży surowca i obronną ręka wyszła z kryzysu energetycznego.

Spółka w 2014 roku osiągnęła zysk, do którego przyczyniły się przede wszystkim zwiększenie produkcji i minimalizacja kosztów.